Utställningskalender

Anmälningsblankett tlll utställning på svenska finns här i World samt PDF.
Om inte pandemin inte ställer till det mer så finns det planeras dessa utställningar

2022-03-19,20

World Show

Varberg

2022-10-15,16

Varberg

2023-03-18,19

Varberg

2023-10-14,15

Varberg