utstallning@hallandskatten.com 


Hit skickar ni era utställningsanmälningar!

NYHETER

2023-11-17

Vår stambokförare Petra har lämna sitt uppdrag.
Ny stambokförare är

Hailey Lindqvister.
Vi önskar henne lycka till

Mailadressen stambok@hallanskatten.com gäller även i fortstättning


2023-10-30
Ny styrelse efter den extra årsmötet


2023-06-23

Nu är de flesta pdf-blanketterna uppdaterade.

OBS!! Alla blanketter ska scannas in, innan de mailas. Fotade blanketter tas ej emot!


2023-06-17

Alla blanketter är uppdaterade i Word -format (utom besiktningsblanketten) 

OBS!! Använd de nya blanketterna! 
Inom snar framtid kommer de förnyas i pdf-format så de blir ifyllnadsbara. Notis kommer här!


2023-06-11

Hallandskattens utställning i höst är tyvärr inställd