utstallning@hallandskatten.com 


Hit skickar ni era utställningsanmälningar!

NYHETER


2023-06-23

Nu är de flesta pdf-blanketterna uppdaterade.

OBS!! Alla blanketter ska scannas in, innan de mailas. Fotade blanketter tas ej emot!


2023-06-17

Alla blanketter är uppdaterade i Word -format (utom besiktningsblanketten) 

OBS!! Använd de nya blanketterna! 
Inom snar framtid kommer de förnyas i pdf-format så de blir ifyllnadsbara. Notis kommer här!


2023-06-11

Hallandskattens utställning i höst är tyvärr inställd


2023-05-19
Vi har nu en ny stambokförare.
Det är Petra Sundell
Vi vill samtidigt tacka Ann för allt arbete hon har gjort som stambokförare


2023-05-16

Nu är styrelselistan uppdaterad efter FHK:s årsmöte.


2023-03-26
Nu är resultatkatalogen för höstutställning klar.
Den finns i utställningskallendern, men kan även hämtas här.