NYHETER

2023-03-26
Nu är resultatkatalogen för höstutställning klar.
Den finns i utställningskallendern, men kan även hämtas här.


2023-05-16

Nu är styrelselistan uppdaterad efter FHK:s årsmöte.


2023-05-19
Vi har nu en ny stamtbokförare. 
Det är Petra Sundell
Vi vill samtidigt tacka Ann för allt arbete hon har gjort som stambokförare