NYHETER

2022-08-31
Nu är resultatkatalogen för höstutställning klar.
Den finns i utställningskallendern, men kan även hämtas här.


2022-09-19

Nu har vi äntligen fått tag på en ny redaktör för klubbtidningen fräset.

Skicka en massa materal till henne.

fraset@hallandskatten.com


2023-01-09
Inbjudan till FHK:s utställnig i mars finns här.