OBS
Glöm inte att betala in medlemsavgiften 
senast 2024-01-31

-----------------------------------


utstallning@hallandskatten.com 


Hit skickar ni era utställningsanmälningar!

NYHETER

2024-02-01

Tyvärr blev vi tvunga att återigen byta stambokförare pga händelser som vi inte hade kännedom om, när vi utsåg henne.

Den nya stambokföraren blir Malin Sundqvist. Orförande i FGK. Vi är mycket tacksamma att hon ställer upp och hjälper oss.


Adressen: stambok@hallandskatten.com gäller även i fortsättning


2023-10-30
Ny styrelse efter det extra årsmötet


2023-06-23

Nu är de flesta pdf-blanketterna uppdaterade.

OBS!! Alla blanketter ska scannas in, innan de mailas. Fotade blanketter tas ej emot!


2023-06-17

Alla blanketter är uppdaterade i Word -format (utom besiktningsblanketten) 

OBS!! Använd de nya blanketterna! 
Inom snar framtid kommer de förnyas i pdf-format så de blir ifyllnadsbara. Notis kommer här!


2023-06-11

Hallandskattens utställning i höst är tyvärr inställd