Utställningsanmälan

Vi som har jobbat mycket med att registrera katter till utställningen har upplevt många konstigheter i anmälningsblanketten. Vi som jobba mycket med detta tycker att det är självklart hur man fyller i, men man blir nog lätt hemmablind.

 

Några synpunkter och instruktioner om hur vi vill att den fylls i.

 

 • Se till att det är rätt version av blankett som används. Klubben har rätt att neka anmälan om en gammal version har använts. Skriv tydligt om ni skriver för hand. Allt för ofta har man fått gissa sig till vad som ska stå där.

 • Skriv i datumen för vilka dagar katten anmäls i. Inte bara ett kryss. Tänk på att det normalt är lördagen som gäller om katten bara ska ställas ut en dag. Undantag finns. Detta framkommer i inbjudan.

 • Kattens fullständiga namn. Inklusive t ex S* om den har det. Däremot inte IDP* eftersom detta är nått som Sverak lägger till ensidigt. Kattens eventuella titlar ska inte heller skrivas med.

 • Registeringnummer avser kattens stambokföringsnummer. Inte chippnummer. För huskatter gäller motsvarande nummer som finns i huskattsbeviset. Har ni inte hunnit få dessa handlingar, skriv "Under registrering" på denna plats.

 • Kattens ras och färg ska skrivas både i EMS-kod och i klartext. Här slarvas det mycket. I registeringen används EMS koden. Är inte denna inte rätt är risken mycket stor att det blir fel senare. Men vi vill även ha det i klartext för att kunna kontrollera om det är några oklarheter. Huskatter har raskoden HUS i systemet.

 • Adressen. Det är ägarens adress om gäller. Glöm inte postorten.

 • Burar. Normalt krävs det minst tre katter eller en kull för att kunna begära en dubbelbur. Har ni egen bur? Glöm inte att ange storleken på  buren.

 • Skriv tydligt vilka katter som den anmälda katten ska sitta tillsammans med. Skriv inte smeknamnet på katten. Vem är t ex Smulan???????

 • Klasserna är nästan ett kapitel för sig. Det kan ge oss ganska så mycket huvudbry.
  Det händer att två klasser är kryssade. Ska katten även anmälas i veteranklass måste en ny blankett användas. Var noga att rätt klass är ikryssad samt att alla certifikat i klassen är med. Vi gör kontroller att katten verkligen har tagit angivna certifikat.

 • Har katten tagit en ny titel eller nya certifikat efter att anmälan är skickad, måste detta omgående anmälas till den arrangerande klubben. Senaste datum för denna anmälan finns i inbjudan. Klubben har rätt att neka ta mot anmälan om detta görs för sent. Då tävlar katten i den gamla klassen.

 • Det har blivit mer och mer populärt att skicka anmälan med e-post. Det är bara bra. Döp filen med kattens officiella namn, inte smeknamnet. Det gör det lättare för oss. I rubriken på mejlet ska det stå vilket uställning som avses. Detta är viktigt för att katten ska blir registrerad till den avsedda utställningen.

 • Används Open Office för att fylla i blanketen så spara den inte i "DOC"-format, utan använd Open Offices egna format. Detta ställer till mycket om det blir fel.

 

Per Svärd