UTSTÄLLNING

Enligt våra nya regler så är det numera hundförbud på våra utställningar.

Våren/sommaren 2015
Infördes nya regler för att resa med katt från Sverige till Norge. Katterna måste numera vara id-märkta samt ha pass.

Anmälningsblankett tlll utställning på svenska finns här i World samt PDF.


  • OBS, använd den nya blanketten som har NFCO-loggan
  • Här finns information om hur man fyller i en blankett: 


Medlemmar i FHK:


Medlemmar  i andra kattföreningar:

  • Anmälningarna skickas till egna klubbens utställningssekreterare.


När det gäller WORD-dokumenten så välj alltid öppna och inte spara.
Dokumenten kan du då fylla i direkt på internet och sen skriva ut samt sparas.
Används Open Office så spara den ej i Word-format.


Har du inte word så väljer du PDF-dokumentet, skriver ut det först, fyller sen i för hand.
Vid problem kontakta webbmaster.

Alla utställningsanmälningar kan nu skickas via email, din emailadress räknas som din underskrift.


Läs resultatkatalogen efter utställningen och kontrollera att era katter har fått rätt resultat.
Det är ifrån resultatkatalogen som årets katt räknas ut.
Vid ev fel, maila: utstallning@hallandskatten.com senast 1 månad efter resultatkatalogen publicerats.


Utställningsregler m.m. finns på NFCO:s hemsida.Allmän info:

Dokument

Ladda ner

Ladda ner

Hur går en NFCO-utställning till


Generella Fel inom Standarden


Anmälningsblankett