Nyheter Utställning

Enligt våra nya regler så är det numera hundförbud på våra utställningar.

Viktig Information gällande resa med katt från Norge till Sverige!
När du vill ta med din katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till Tullverket.
Om du inte gör det kan det vara ett brott mot lagen och straff för smuggling.
Gå in på Tullverkets hemsida och Jordbruksverkets hemsida om mer info.
tullverket.se
jordbruksverket.se

Våren/sommaren 2015
Infördes nya regler för att resa med katt från Sverige till Norge. Katterna måste numera vara id-märkta samt ha pass.

Viktig Information

Anmäl era katter i GOD TID!
OBS använd RÄTT blankett, vid anmälan till utställning se information under fliken blanketter.

Alla utställningsanmälningar skickas helst via email. Emailadressen är din signatur.
I ämnesrutan i mailet ska det stå vilken utställning det gäller samt datum.
Filnamnet på bifogad anmäld katt ska heta kattens registrerade namn.

Detta underlättar mycket för utställningssekreteraren.

Alla anmälningar till FHK:s utställningar skall gå till Per Svärd.
Anmälningar till övriga utställningar ska gå till Jonas Andersson.
jonas.andersson@hallandskatten.com
Anmälningar via e-post ska gå till utstallning@hallandskatten.com (gäller alla).
Även om anmälan sker via en webbsida så skall en kopia skickas till utstallning@hallandskatten.com
Alltså inga anmälningar skickas direkt till arrangerande klubb.
Använd inte Swich när ni betala in anmälningsavgiften i förväg.

Läs resultatkatalogen efter utställningen och kontrollera att era katter har fått rätt resultat.
Det är ifrån resultatkatalogen som årets katt räknas ut.
Vid ev fel, maila: utstallning@hallandskatten.com senast 1 månad efter resultatkatalogen publicerats.