Utställningskalender

Anmälningsblankett tlll utställning på svenska finns här i World samt PDF.På grund av  Covid-19 pandemin så arrangeras det inga utställningar.

Om inte pandemin ställer till det mer så finns det planer på en WorldShow mars 2022