UPPFÖDNING & STAMBOKFÖRING

NFCO:s uppfödareglemente finns på här.

Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK får 150 kr rabatt på medlemskapet första året. Detta gäller även uppfödare som själva väljer att betala sina kattungeköpares medlemskap i FHK

Priser för stambokföring:


  • Stamtavla 200 kr
  • Dublettstamtavla 200 kr
  • Stamnamn 750 kr
  • Överföring av stamnamn från ett annat förbund 200 kr
  • Huskattsbevis 100 kr
  • Transfer 100 kr
  • Omskrivning 100 - 150 kr
  • Omregistrering 200 kr

Bra att veta!


Köper du en katt från Sverak. Var noga med att be om transfer.
I annat fall står katten kvar i uppfödarens/förra ägarens namn.
Vilket kan orsaka problem

Skicka ansökningar om stamnamn, transfer, huskattsbevis, registreringsanmälan med mera, till...


Stamboksförare

Petra Sundell

Kullerstadsvägen 12

617 30 SKÄRBLACKA

073-515 10 66
E-post