UPPFÖDNING & STAMBOKFÖRING

     Priser för stambokföring:


  • Stamtavla 200 kr
  • Dublettstamtavla 200 kr
  • Stamnamn 750 kr
  • Överföring av stamnamn från ett annat förbund 200 kr
  • Huskattsbevis 100 kr
  • Transfer 100 kr
  • Omskrivning 100 - 150 kr
  • Omregistrering 200 kr

Bra att veta!

Köper du en katt från Sverak. Var noga med att be om transfer.
I annat fall står katten kvar i uppfödarens/förra ägarens namn.
Vilket kan orsaka problem.

Skicka ansökningar om stamnamn, transfer, huskattsbevis, registreringsanmälan med mera, till...


Stamboksförare

Petra Sundell

Kullerstadvägen 12

617 30 SKÄRBLACKA


E-post