UPPFÖDNING & STAMBOKFÖRING

Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK får 150 kr rabatt på medlemskapet första året. Detta gäller även uppfödare som själva väljer att betala sina kattungeköpares medlemskap i FHK

Priser för stambokföring:


  • Stamtavla 200 kr
  • Dublettstamtavla 200 kr
  • Stamnamn 750 kr
  • Överföring av stamnamn från ett annat förbund 200 kr
  • Huskattsbevis 100 kr
  • Transfer 100 kr
  • Omskrivning 100 - 150 kr
  • Omregistrering 200 kr

Bra att veta!


Köper du en katt från Sverak. Var noga med att be om transfer.
I annat fall står katten kvar i uppfödarens/förra ägarens namn.
Vilket kan orsaka problem

Skicka ansökningar om stamnamn, transfer, huskattsbevis, registreringsanmälan med mera, till...


Stamboksförare
Ann Öberg
Järnvirke 11
432 77 Tvååker

070-959 80 59
E-post