Styrelsen samt övriga funktionärer

Behöve ni kontakta klubben med frågor eller problem, använd följande adress: fhk@hallandskatten.com

Ordförande

Linda Seijger


E-post

Kassör
Petra Sundell


E-post

Sekreterare, Suppleant
Marianne Joneklint


E-post


Ordinarie Ledamot
Maria Henriksson


E-post

Utställningssekreterare
Adjungerad i styrelsen

Jonas Andersson


E-post

Revisor
Vakant

Valberedning
Lena Persheden


E-Post

Vice Ordförande
Kerstin Lundqvist


E-post

Vice Kassör

Gunnel Walther


E-post

Vice Sekreterare, Suppleant
Pernilla Rotebrink


E-post


Webbmaster, Verksamhetsrevisor, Utställningssekreterare
Adjungerad i styrelsen
Per Svärd

E-post

Stambokförare

Petra Sundell


E-post

Redaktör Fräset

Linda Seijger


E-post