Styrelsen samt övriga funktionärer

Behöver ni kontakta klubben med frågor eller problem, kontakta ordförande.

Ordförande, Ledarmot

Linda Seijger


E-post

Kassör, Ledarmot
Petra Sundell


E-post

Ordinarie Ledamot
Maria Henriksson

Vice Sekreterare, Suppleant
Pernilla Rotebrink
Vice Ordförande, Ledarmot
Kerstin Lundqvist
Vice Kassör, Ledarmot

Gunnel Walther


Sekreterare, Suppleant
Marianne Joneklint
Valberedning
Lena Persheden


E-Post

Redaktör Fräset

Linda Seijger


E-post

Revisor
Vakant

Stambokförare

Petra Sundell


E-post