Styrelsen samt övriga funktionärer

Behöver ni kontakta klubben med frågor eller problem, kontakta ordförande.

Ordförande
Kerstin Lundqvist


E-post


Vice Ordförande
Jonas Andersson


E-post


Kassör

Gunnel Walther


E-post

Sekreterare
Marianne Joneklint


E-Post


Vice sekreterare
Maria Henriksson


E-post

Suppleant

Ola AnderssonSuppleant
Elin Vilander


E-post

Redaktör Fräset

Tidningen kommer i fortsättningen att göras tillsammans med HCC.
Mer info kommer.


Stambokförare

Hailey Lindqvister


E-post

Utställningssekreterare
Per Svärd


E-post


 Utställningssekreterare
Jonas Andersson


E-post


Valberedning
Lena Persheden


E-Post

Revisor

Linda Olofsson