Styrelsen samt övriga funktionärer

Behöver ni kontakta klubben med frågor eller problem, kontakta ordförande.

Ordförande
Kerstin Lundqvist


E-post


Vice Ordförande
Jonas Andersson


E-post


Kassör

Gunnel Walther


E-post

Suppleant

Ola AnderssonRedaktör Fräset

Tidningen kommer i fortsättningen att göras tillsammans med HCC.


Stambokförare

Malin Sundqvist


E-post

 Utställningssekreterare
Jonas Andersson


E-post


Utställningssekreterare
Per Svärd


E-post


Valberedning
Lena Persheden


E-Post

Revisor

Linda Olofsson