Styrelsen samt övriga funktionärer

Behöve ni kontakta klubben med frågor eller problem använd följande adress: fhk@hallandskatten.com

Tillförordnad Ordförande, Utställningssekreterare

Jonas Andersson
Gravyrplatsen 15
302 7 Halmstad


070-883 43 18


E-post

Kassör
Gunnel Walther
Vädurens gränd 5
365 41 Hovmantorp


070-546 28 86


E-post

Sekreterare
Mona Grähs


E-post

Ordinarie Ledamot
Kerstin Lundqvist
Svedjorna 10
517 95 Olsfors


070-685 91 51


E-post

Suppleant
Carolin Kjellman

Störshult övre 3

512 61 Kalv

073-610 27 73


E-post


Revisor
Linda Olofsson

Valberedning
Lena Persheden


073-960 28 36


E-post

Vice Kassör
Karleric "Kalle" Svensson
Vädurens gränd 5
360 51 Hovmantorp


070-625 28 50

Vice Ordförande
Vakant

Vice Sekreterare
Ylva Bengsson
Munkflyvägen 13
313 50 Åled


070-227 83 11


E-post

Suppleant
Lena Persheden


073-960 28 36


E-post

Webbmaster, Verksamhetsrevisor,
Utställningssekreterare
Per Svärd
Klara Johansons Gata 5
302 26 Halmstad


070-343 06 67, endast under helgen


E-post

Stambokförare

Ann ÖbergE-post

Redaktör Fräset


E-Post