Styrelsen samt övriga funktionärer

Ordförande, Stambokförare

Ann Öberg

Järnvirke 11
432 77 Tvååker


070-959 80 59


E-post

Kassör
Gunnel Walther
Vädurens gränd 5
365 41 Hovmantorp


070-546 28 86


E-post

Sekreterare
Mona Grähs


E-post

Vice Kassör
Karleric "Kalle" Svensson
Vädurens gränd 5
360 51 Hovmantorp


070-625 28 50

Vice Ordförande, Utställningssekreterare
Jonas Andersson
Gravyrplatsen 15
302 71 Halmstad


070-883 43 18


E-post

Vice Sekreterare

Lili-Marlene Karlsson
Andersbergsringen 217
302 22 Halmstad


070-225 81 13

Ordinarie Ledamot
Ylva Bengsson
Munkflyvägen 13
313 50 Åled


070-227 83 11


E-post

Suppleant
Inger Lidell Sandin
Bergkullevägen 155
461 66 Trollhättan


E-post

Revisor
Linda Olofsson

Valberedning
Lena Persheden


073-960 28 36


E-post

Suppleant
Kerstin Lundqvist
Svedjorna 10
517 95 Olsfors


070-685 91 51


E-post

Webbmaster, Verksamhetsrevisor,
Utställningssekreterare
Per Svärd
Klara Johansons Gata 5
302 26 Halmstad


070-343 06 67, endast under helgen


E-post

Redaktör Fräset


E-Post