Kontakter


Allmänna frågor

Linda Seijger

ordforande@hallandskatten.com


Tidningen Fräset

Linda Seijger

fraset@hallandskatten.com


Stambokföring

Petra Sundell

stambok@hallandskatten.com