Styrelsen samt övriga funktionärer


  • Medlemsavgift: 300 kr/år
  • Medlemsavgift familj: 325 kr/år
  • Stödmedlem: 200 kr/år

 

Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK,
får 150 kr rabatt på medlemskapet första året.

Detta gäller även uppfödare som själva väljer att betala sina kattungeköpares medlemskap i FHK.

För att bli medlem ansök här:

  • Blankett i Wordformat: 
  • Blankett i PDF-format: Kontakta
Ann Öberg
070-959 80 59
ann.oberg@hallandskatten.com

Medlemsavgift betalas in på BG: 5875-8822