Bli Medlem


  • Medlemsavgift: 300 kr/år
  • Medlemsavgift familj: 325 kr/år
  • Stödmedlem: 200 kr/år

 

Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK, får 150 kr rabatt på medlemskapet första året.

Detta gäller även uppfödare som själva väljer att betala sina kattungeköpares medlemskap i FHK.För att bli medlem ansök här:Maila ifylld blankett till Kjerstin Lundqvist E-post

Medlemsavgift betalas in på BG: 5875-8822