Nyheter Utställning

Enligt våra nya regler så är det numera hundförbud på våra utställningar.

Våren/sommaren 2015
Infördes nya regler för att resa med katt från Sverige till Norge. Katterna måste numera vara id-märkta samt ha pass.

Viktig Information

Anmäl era katter i GOD TID!
OBS använd RÄTT blankett, vid anmälan till utställning se information under fliken blanketter.

Alla utställningsanmälningar skickas helst via email. Emailadressen är din signatur.
I ämnesrutan i mailet ska det stå vilken utställning det gäller samt datum.
Filnamnet på bifogad anmäld katt ska heta kattens registrerade namn.

Detta underlättar mycket för utställningssekreteraren.

Alla anmälningar till FHK:s utställningar skall gå till Per Svärd.
Anmälningar till övriga utställningar ska gå till Jonas Andersson.
Anmälningar via e-post ska gå till utstallning@hallandskatten.com (gäller alla).
Här finns information om hur man fyller i en blankett:
Även om anmälan sker via en webbsida så skall en kopia skickas till utstallning@hallandskatten.com
Alltså inga anmälningar skickas direkt till arrangerande klubb.
Använd inte Swich när ni betala in anmälningsavgiften i förväg.

Läs resultatkatalogen efter utställningen och kontrollera att era katter har fått rätt resultat.
Det är ifrån resultatkatalogen som årets katt räknas ut.
Vid ev fel, maila: utstallning@hallandskatten.com senast 1 månad efter resultatkatalogen publicerats.