Stambokföringsregler m.m.

  • Stambokföringsreglemente
  • Etiska  regler
  • Stamnamnsreglemente
  • Giftaslista
  • Nya EMS-koder
  • EMS-koder(färgnummer) på svenska:
  • Färgutfall vid parning:
  • Vitfläcksgrader och mönster från Yamasee: