Välkomna till Föreningen Hallandskatten

Lucidors Cleo
Somali
Viltfärgad
14 år gammal. Foto är taget av Kicki Thenberg.

Vandoll Rumble Rainbow Rag n04
Ägare: Mathias David Christiansen
Vi behöver hjälp med att bygga upp utställningen på fredagen den 20 oktober.
Från kl 12 kommer det att finnas folk på plats i lokalen.
Sommarnumret av Fräset är indraget, nytt nummer kommer i höst.
Viktig Information gällande resa med katt från Norge till Sverige!
När du vill ta med din katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till Tullverket.
Om du inte gör det kan det vara ett brott mot lagen och straff för smuggling.
Gå in på Tullverkets hemsida och Jordbruksverkets hemsida om mer info.
tullverket.se
jordbruksverket.se

Här ligger gamla kort från förstasidan
Kort före 2010 har jag ingen information om.
Sidan uppdaterad 2017-03-31