Välkomna till Föreningen Hallandskatten

Epiphany's Eureka
Brittiskt Korthår
Sommarnumret av Fräset är indraget, nytt nummer kommer i höst.
Viktig Information gällande resa med katt från Norge till Sverige!
När du vill ta med din katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till Tullverket.
Om du inte gör det kan det vara ett brott mot lagen och straff för smuggling.
Gå in på Tullverkets hemsida och Jordbruksverkets hemsida om mer info.
tullverket.se
jordbruksverket.se

Här ligger gamla kort från förstasidan
Kort före 2010 har jag ingen information om.
Sidan uppdaterad 2017-03-31