Styrelsen
Ordförande
Stambokförare

Ann Öberg
Järnvirke 11
432 77 Tvååker
0340-430 06
E-post
Vice Ordförande
Utställningssekreterare

Jonas Andersson
Gravyrplatsen 15
302 71 Halmstad
0708-834318
E-post
Kassör
Gunnel Walther
Vädurens gränd 5
365 41 Hovmantorp
0478-412 90
E-post
Vice Kassör
Karleric "Kalle" Svensson
Vädurens gränd 5
360 51 Hovmantorp
0478-412 90
Sekreterare
Tage Ericsson
Ranelidsgatan 7
43253 Varberg
0340-89624
E-post
Vice Sekreterare
Lili-Marlene Karlsson
Andersbergsringen 217
302 22 Halmstad
035-21 38 24
 
Ordinarie Ledamot
Inger Lidell Sandin
Bergkullevägen 155
461 66 Trollhättan
E-post
Suppleant
Jenny Lindqvist
Järnvägsgatan 4b
302 49 Halmstad.
072-369 82 53 E-post
Suppleant
Kerstin Lundqvist JRödberg Svedjorna 10 517 95 Olsfors
033-29 52 50 E-post
 
Suppleant
Ylva Bengsson
Munkflyvägen 13
313 50 Åled
070-227 83 11
E-post
Revisor
Linda Olofsson
Ekonomi
Verksamhetsrevisor
Utställningssekreterare

Per Svärd
Klara Johansons gata 5
302 26 Halmstad
070-343 06 67, endast under helgen
E-post
 
Valberedning
Lena Persheden
073-96028 36
E-post
Redaktör Fräset
Mattias Norberg
Söderhöjdsgatan 1
43250 Varberg
mattias.norberg@hallandskatten.com
Webbmaster
Malin Sundqvist
Näverlursgatan 8
421 44 Västra Frölunda
0707-738656 (endast i nödfall)
E-post
 
 Vårt bankgironummer  5875-8822