Kontakt


Medlemsansökan och allmänna frågor

Ann Öberg
Järnvirke 11
432 77 Tvååker
0340-430 06
ann.oberg@hallandskatten.com

Tidningen Fräset

Vakant

Hemsidan

Malin Sundqvist
Näverlursgatan 8
421 44 Västra Frölunda
0707-738656
webbmaster@hallandskatten.com

Stambokföring

Ann Öberg
Järnvirke 11
432 77 Tvååker
0340-430 06
ann.oberg@hallandskatten.com