Styrelsen samt övriga funktionärer
 
Ordförande
Stambokförare

Ann Öberg
Järnvirke 11
432 77 Tvååker
0340-430 06
E-post
Vice Ordförande
Utställningssekreterare

Jonas Andersson
Gravyrplatsen 15
302 71 Halmstad
070-883 43 18
E-post
Kassör
Gunnel Walther
Vädurens gränd 5
365 41 Hovmantorp
0478-412 90
E-post
Vice Kassör
Karleric "Kalle" Svensson
Vädurens gränd 5
360 51 Hovmantorp
0478-412 90
Sekreterare
Mona Grähs
E-post
Vice Sekreterare
Lili-Marlene Karlsson
Andersbergsringen 217
302 22 Halmstad
035-21 38 24
070-225 81 13
 
 
Ordinarie Ledamot
Inger Lidell Sandin
Bergkullevägen 155
461 66 Trollhättan
E-post
Suppleant
Kerstin Lundqvist
Svedjorna 10
517 95 Olsfors
033-29 52 50
E-post
 
 
 
 
Suppleant
Ylva Bengsson
Munkflyvägen 13
313 50 Åled
070-227 83 11
E-post
Revisor
Linda Olofsson
Webbmaster
Verksamhetsrevisor
Utställningssekreterare

Per Svärd
Klara Johansons Gata 5
302 26 Halmstad
070-343 06 67, endast under helgen
E-post
 
 
Valberedning
Lena Persheden
073-960 28 36
E-post
Redaktör Fräset
Anette Almgren
 
 
 Vårt bankgironummer  5875-8822