Bli medlem i FHK

  • Enskild medlem 250kr/år
  • Familj medlem 300kr/år
  • Stödmedlem 200 kr/år


Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK,
får 100 kr rabatt på medlemskapet första året.

Detta gäller även uppfödare som själva väljer att betala sina kattungeköpares medlemskap i FHK.

För att bli medlem ansök här:


Kontakta
Ann Öberg
0340-430 06
ann.oberg@hallandskatten.com

Medlemsavgift betalas in på BG: 5875-8822